Reklamy w przerywniku – jeden z formatów reklam wideo dostępnych w Google AdWords wyświetlany zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo oraz w aplikacjach należących do sieci reklamowej dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Niepomijalne reklamy wyświetlane się przed filmem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu. Mogą trwać maksymalnie 6 sekund. Rozliczenie za emisję odbywa się inaczej niż w przypadku większości formatów w modelu za tysiąc wyświetleń (CPM).

Reklamy w przerywniku

Konfiguracja reklamy w przerywniku na koncie AdWords