Product Listing Ads (PLA, Reklamy produktowe)format reklamy przeznaczony przede wszystkim dla e-commerce. Reklamy w PLA emitowane są automatycznie bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google, zakładce Zakupy zarówno na komputerach, tabletach jak i urządzeniach mobilnych. Dostępne są w formacie tekstowo-graficznym, zawierającym takie dane jak: zdjęcie produktu, nazwę produktu, cenę i nazwę sklepu.

Do rozpoczęcia emisji reklam PLA niezbędne jest wcześniejsze założenie konta w Google Merchant Center i przesłanie pliku produktowego zawierającego aktualną listę produktów.

 Product Listing Ads

Przykład reklamy Product Listing Ads w sieci wyszukiwania