Liczba  wyszukiwań (średnia miesięczna liczba wyszukiwań) – parametr informujący o przybliżonej miesięcznej liczbie operacji wyszukiwań badanych fraz kluczowych w planerze słów kluczowych dostępnym na platformie Google AdWords. Dane dotycząc wybranego okresu czasu, standardowo średnia obliczana jest dla ostatnich 12 miesięcy. Zakres ten można wydłużyć do 4 lat. Podczas analizy danych należy mieć na uwadze, że Google nie podaje dokładnych średnich. Dane dla fraz są przyporządkowane do najbliższych przedziałów jednej z grup wyszukiwań: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 110, 140, 170, 210 itd. Przykładowo w grupie 0 znajdują się frazy o faktycznej średniej od 0 do 5. Dla polskich fraz kluczowych wykryto około 70 grup.

Liczba  wyszukiwań

Dane z planera słów kluczowych Google Adwords