Koszt konwersji – średnia kwota wydatków na kliknięcia przypadająca na jedną konwersję (akcję) w określonym czasie. Inaczej koszt pozyskania jednej konwersji. Obliczana jako iloraz kosztów emisji oraz liczby konwersji. Może być obliczany na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego.

 Koszt konwersji

Koszt konwersji widoczny w koncie AdWords