Frazy kluczowe (słowa kluczowe) – wyrazy lub zwroty opisujące produkty lub usługi. Po ich wpisaniu przez użytkownika dochodzi do emisji dopasowanych reklam.

Frazy kluczowe

Przykład fraz kluczowych na koncie AdWords