Cost Per Click (CPC, koszt kliknięcia) – kwota, którą reklamodawca płaci za kliknięcie w reklamę. Nie jest to stała kwota  ,zmienia się za każdym, gdy reklama bierze udział w aukcji reklamowej.

Cost Per Click

Koszt kliknięcia na koncie AdWords