Conversion Rate (CR, współczynnik konwersji) – wskaźnik efektywności informujący jaka część użytkowników, którzy kliknęli w reklamę, dokonała pożądanej akcji (konwersji) np. dokonała zakupu, zapisała się na newsletter, wypełniła formularz kontaktowy. Współczynnik konwersji może być mierzony zarówno na poziomie kampanii, grupy reklam, słów kluczowych jak i miejsc docelowych.

Wyliczany jest na podstawie wzoru:

Współczynnik konwersji = (liczba osób dokonujących konwersji/liczbę osób, które kliknęły w reklamę)*100%

Conversion Rate

Współczynnik konwersji na koncie AdWords