Szukaj haseł alfabetycznie:

SŁOWNIK ADWORDS (PPC)

W słowniku PPC wyjaśnione zostały najważniejsze pojęcia związane z tematyką prowadzenia i optymalizacji kampanii Google AdWords. Zagadnienia obejmują reklamę w wyszukiwarce i sieci reklamowej, jak również w Gmail, YouTube. Słownik AdWords umożliwia nie tylko poznanie fachowej terminologii, ale pozwala także zrozumieć zwroty często stosowane przez specjalistów.

Akcja


Akcja (konwersja) – wszelkie czynności użytkownika w momencie jego interakcji w reklamą. Do konwersji zaliczamy np.(zakup online, zapisanie się do newsletteru, wypełnienie formularzu kontaktowego, połączenie telefoniczne, pobranie pliku. Konwersje widoczne są tylko wtedy, gdy zostało skonfigurowane śledzenie konwersji.Konwersje w AdWords

Czytaj więcej >>

Budżet dzienny


Budżet dzienny – kwota ustawiona w panelu AdWords na poziomie każdej kampanii, określająca ile maksymalnie środków dziennie reklamodawca chce przeznaczyć na kliknięcia w reklamy.Przykład budżetu dziennego kampanii na koncie AdWors

Czytaj więcej >>

Click Through Rate


Click Through Rate (współczynnik klikalności) - określa jak często osoby, które widziały Twoją reklamę, kliknęły w nią. Współczynnik ten podawany jest w wartości procentowej. Jeśli reklama wyświetliła się 100 razy i została kliknięta 10 razy, współczynnik Click through rate (CTR) wynosi 10%. Jest mierzony na poziomie kampanii, grup reklam, reklam i fraz kluczowych a także miejsc docelowych.  Współczynnik...

Czytaj więcej >>

Conversion Rate


Conversion Rate (CR, współczynnik konwersji) – wskaźnik efektywności informujący jaka część użytkowników, którzy kliknęli w reklamę, dokonała pożądanej akcji (konwersji) np. dokonała zakupu, zapisała się na newsletter, wypełniła formularz kontaktowy. Współczynnik konwersji może być mierzony zarówno na poziomie kampanii, grupy reklam, słów kluczowych jak i miejsc docelowych. Wyliczany jest na podstawie wzoru: Wsp...

Czytaj więcej >>

Cost Per Click


Cost Per Click (CPC, koszt kliknięcia) – kwota, którą reklamodawca płaci za kliknięcie w reklamę. Nie jest to stała kwota  ,zmienia się za każdym, gdy reklama bierze udział w aukcji reklamowej.Koszt kliknięcia na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

CPC


CPC (ang. Cost Per Click, koszt kliknięcia)  - kwota, którą reklamodawca płaci za każde kliknięcie w reklamę. Kwota płacona za każde kliknięcie może być różna, jej wielkość ustalana jest w wyniku aukcji między reklamodawcami. Dobrze zoptymalizowana kampania cechuje się niskim kosztem CPC.Koszt kliknięcia na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

CR


CR (współczynnik konwersji, ang. Conversion Rate) – liczba konwersji podzielona przez liczbę kliknięć w reklamę. Współczynnik konwersji określany jest procentowo. Mierzony jest na poziomie kampanii, grup reklam, fraz kluczowych, a także miejsc docelowych. Przykład: 5 konwersji ze 100kliknięć daje 5% współczynnika konwersji (CR)Współczynnik konwersji na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Dopasowania słów kluczowych


Dopasowania słów kluczowych – każda kampania w sieci wyszukiwania Google daje możliwość kontrolowania, które zapytania wpisywane do wyszukiwarki przez użytkownika zostaną powiązane z listą użytych fraz kluczowych i spowodują wyświetlenie reklamy. Do tego celu wykorzystuje się cztery typy dopasowania słów kluczowych: przybliżone, modyfikator dopasowania przybliżonego, do wyrażenia, ścisłe oraz wykluczające. Im szer...

Czytaj więcej >>

Dopasowanie przybliżone


Dopasowanie przybliżone – domyślny typ dopasowania dla dodawanych słów kluczowych.  Dzięki niemu reklamy będą się wyświetlać nie tylko na zdefiniowanych ciąg znaków, ale również dla synonimów, odmian, z błędną pisownią. Tego typu należy używać bardzo rozważnie, gdyż nieumiejętne użycie może spowodować wygenerowanie bardzo dużej liczby kliknięć, które tylko w niewielkim procencie przełożą się na konwersje. Przykła...

Czytaj więcej >>

Dopasowanie ścisłe


Dopasowanie ścisłe - typ dopasowania dla fraz kluczowych użytych w sieci wyszukiwania Google powodujący emisję wyłącznie na zdefiniowaną frazę, bez odmian, synonimów czy występowania we fragmencie zapytania użytkownika. Przykładowo:Rodzaj dopasowaniaSymbolUżycieEmisjaBrak emisjiDopasowanie ścisłe[][książka historyczna]Książka historycznaksiążka h...

Czytaj więcej >>

Dopasowanie wykluczające


Dopasowanie wykluczające - typ dopasowania słów kluczowych wykorzystywany w kampanii w sieci wyszukiwania Google powodujący zablokowanie emisji reklam dla wskazanej frazy. Dodatkowo opasowanie to można używać jako przybliżone (domyślnie), do wyrażenia, ścisłe. Przykładowo:Rodzaj dopasowaniaSymbolSłowo wykluczająceEmisjaBrak emisjiDopasowanie przybliżone--tan...

Czytaj więcej >>

DSA


DSA (Dynamic Search Ads, Reklamy dynamiczne)  –  jest to szczególny rodzaj reklam w systemie AdWords. Reklamy dynamiczne, inaczej niż w przypadku reklam tekstowych w sieci wyszukiwania, nie wymagają doboru fraz kluczowych. System automatycznie wyświetla reklamy na podstawie treści stron, dopasowując je do zapytań użytkowników. W reklamach tych nagłówek i adres strony docelowej zostaje automatycznie dopasowany....

Czytaj więcej >>

Dynamic Search Ads


Dynamic Search Ads (DSA, Reklamy dynamiczne) – reklamy tekstowe w sieci wyszukiwania, które wyświetlają się automatycznie, na podstawie treści zawartych na danej stronie internetowej, a także zdefiniowanych szablonów kreacji. Tego typu reklamy nie korzystają z wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych. W przypadku tych reklam nie trzeba także tworzyć dedykowanych tekstów reklamowych dla poszczególnych podstron witr...

Czytaj więcej >>

Dynamiczne reklamy tekstowe


Dynamiczne reklamy tekstowe (Reklamy dynamiczne, DSA, z ang. Dynamic Search Ads – szczególna forma reklam tekstowych dla kampanii w sieci wyszukiwania Google. Dynamiczne reklamy tekstowe tworzone są automatycznie na podstawie treści witryny internetowej, a także zdefiniowanych wcześniej szablonów kreacji. W przypadku tej formy reklamy nie ma konieczności tworzenia wcześniej dedykowanych tekstów reklamowych dla każ...

Czytaj więcej >>

Frazy kluczowe


Frazy kluczowe (słowa kluczowe) – wyrazy lub zwroty opisujące produkty lub usługi. Po ich wpisaniu przez użytkownika dochodzi do emisji dopasowanych reklam.Przykład fraz kluczowych na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Frazy wykluczające


Frazy wykluczające (słowa wykluczające) – poszczególne słowa i frazy, które są wykorzystywane w celu zablokowania emisji reklamy dla wszystkich zapytań, które je zawierały. Istnieje możliwość ustalenia listy wykluczających słów kluczowych na poziomie kampanii i grupy reklam.Przykład fraz wykluczających na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

GDN


GDN (sieć reklamowa Google, Google Display Network) – sieć reklamowa należąca do Google. To blisko 2 miliony witryn internetowych, aplikacji i filmów. Reklamy w sieci reklamowej Google mogą być emitowane w formie graficznej, tekstowej i wideo. Dociera do blisko 90% internautów. W sieci reklamowej Google mamy dostępne następujące opcje kierowania reklam:kierowanie na słowa kluczowe, kierowa według tematów, ...

Czytaj więcej >>

Gmail Sponsored Promotion


Gmail Sponsored Promotion (GSP, Reklamy w Gmailu) – format interaktywnej reklamy emitowanej w poczcie Gmail. Reklamy składają się z dwóch części. Pierwszą z nich jest tzw. teaser ad, który pojawia się na samej górze listy wiadomości. Ma on na celu zachęcenie do otwarcia wiadomości. Po kliknięciu pojawia się właściwa reklama w formie graficznej. Reklamy w Gmailu są częścią kampanii w sieci reklamowej Google. Można ...

Czytaj więcej >>

Google Display Network


Google Display Network (GDN, sieć reklamowa Google) – sieć reklamowa, która skupia prawie 2 miliony witryn internetowych, filmów i aplikacji mobilnych, umożliwia dotarciedo 90% użytkowników Internetu. W sieci reklamowej możemy emitować reklamy tekstowe, graficzne jak i wideo. W sieci  dostępne są następujące opcje kierowania reklam:kierowanie na słowa kluczowe, kierowanie na miejsca docelowe, kierowanie w...

Czytaj więcej >>

Google Merchant Center


Google Merchant Center – narzędzie służące do przesyłania danych o sklepie i pliku produktowym a także do udostępniania ich w Zakupach oraz innych usługach Google.Strona logowania do Merchant Center

Czytaj więcej >>

Grupa reklam


Grupa reklam – zbiór reklam tekstowych, graficznych lub wideo o tej samej tematyce. W przypadku sieci wyszukiwania Google zestaw reklam tekstowych z powiązaną listą fraz kluczowych. W jednej kampanii można mieć nawet 2000 grup reklam.   Grupy reklam w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

GSP


GSP (Gmail Sponsored Promotion, Reklamy w Gmailu) – format interaktywnej reklamy w poczcie Gmail. Reklamy początkowo są zwinięte,  po kliknięciu rozwijane do rozmiaru wiadomości e-maila. Opłaty naliczane są wyłącznie za kliknięcie w zwiniętą reklamę. W Gmail Sponsored Promotion dostępnych jest kilka formatów graficznych, które są dostosowane do celów reklamowych. Galeria reklam AdWords oferuje następujące szablony...

Czytaj więcej >>

Harmonogram wyświetlania reklam


Harmonogram wyświetlania reklam – zaawansowana opcja ustawień każdego typu kampanii AdWords, dzięki której możliwe jest planowanie emisji reklam tylko we wskazane dni i w określonych godzinach, z dokładnością do 15 minut.Harmonogram wyświetlania reklam widoczny w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Kampania


Kampania – to zbiór grup reklam, które mogą być ustawiane w różny sposób, tak aby jak najlepiej docierać do użytkowników z grupy docelowej. Rozróżniamy kampanie: w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej, produktowe, wideo oraz promującej aplikacje. Kampanię można w zależności od typu kierować wg lokalizacji, języka, wieku, zainteresowań użytkowników. Na jednym koncie AdWords można tworzyć nawet do 100 kampanii.   ...

Czytaj więcej >>

Kierowanie demograficzne


Kierowanie demograficzne - możliwość zawężania emisji reklam w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej Google wyłącznie do ściśle określonej grupy klientów - osób spełniających kluczowe kryteria. Mogą nimi być płeć, wiek lub stan rodzinny.Przykład kierowania demograficznego widocznego na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Kierowanie na lokalizacje


Kierowanie na lokalizacje – opcja zawężania emisji kampanii AdWords do określonej lokalizacji geograficznej (państwo, województwo, miasto, dzielnicę, promień) lub/i osób nią zainteresowanych, którzy ją odwiedzili, wyszukiwali informacji w wyszukiwarce lub przeglądali strony na jej temat. Dostępna dla kampanii w sieci wyszukiwania oraz reklamowej. Do czynników branych pod uwagę należą: domena Google (np. www.google...

Czytaj więcej >>

Kierowanie na miejsca docelowe


Kierowanie na miejsca docelowe – jedna z opcji kierowania reklam dla kampanii w sieci reklamowej Google. Emisja odbywa się wyłącznie na wybranych stronach docelowych. Panel AdWords umożliwia przeglądanie tysięcy witryn skategoryzowanych w setkach kategorii i podkategorii. Jednak nie znajdziemy tam pełnej listy.Przykład kierowania na miejsca docelowe widoczne w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Kierowanie w sieci reklamowej Google


Kierowanie w sieci reklamowej Google  – AdWords oferuje szereg opcji kierowania reklam na witryny w sieci reklamowej.  Dostępne są:Kierowanie na słowa kluczowe, Kierowanie na miejsca docelowe, Kierowanie według tematów, Kierowanie według zainteresowań, Remarketing, Kierowanie demograficzne.Możliwe opcje kierowania reklam w sieci reklamowej Google

Czytaj więcej >>

Kierowanie według tematów


Kierowanie według tematów – jedna z opcji kierowania reklam dla kampanii w sieci reklamowej Google. Emisja odbywa się na wszystkich stronach sieci powiązanych z wybranymi tematami. Istnieje również możliwość kierowania na tematy w połączeniu z wyselekcjonowanymi miejscami docelowymi lub też kierowaniem na słowa kluczowe, co pozwoli doprecyzować emisję.  Przykład kierowania według tematów widoczne w konci...

Czytaj więcej >>

Kierowanie według zainteresowań


Kierowanie według zainteresowań – jedna z opcji kierowania reklam dla kampanii w sieci reklamowej Google, dzięki której reklamy dotrą do użytkowników zainteresowanych produktami i usługami podobnymi do oferty reklamodawcy. Nawet jeśli przeglądają witryny, używają aplikacji lub oglądają filmy, nie związane bezpośrednio z ofertą. Dostępna jest szeroka lista kategorii zainteresowań – od motoryzacji i sportu po podróż...

Czytaj więcej >>

Kliknięcie


Kliknięcie – jest to pożądana interakcja użytkownika przy spotkaniu z reklamą. Po kliknięciu w reklamę użytkownik przenoszony jest na stronę docelową. Za każde kliknięcie naliczana jest opłata jako wynik aukcji między reklamodawcami.  Przykładowe kliknięcie reklamy AdWords

Czytaj więcej >>

Końcowy adres URL


Końcowy adres URL – to dokładny adres strony lub podstrony, na którą użytkownik zostanie przekierowywany po kliknięciu w reklamę. Powinien być ściśle tematycznie związany z przekazem reklamowym oraz, w przypadku emisji w wyszukiwarce, z frazami kluczowymi. Nie należy używać przekierowanych adresów na inne.Porównanie końcowego adresu URL z wyświetlanym adresem URL

Czytaj więcej >>

Konto AdWords


Konto AdWords – unikalne konto reklamowe w platformie AdWords. W strukturze konta znajdują się kampanie, a w nich grupy reklam. Każdy reklamodawca powinien posiadać swoje konto, bez współdzielenia go z innymi.Przykład konta w AdWords

Czytaj więcej >>

Konwersja


Konwersja (akcja) – to wszelakie czynności podejmowane przez użytkowniku w spotkaniu z reklamą, ważne z perspektywy reklamodawcy. Jako akcję można zdefiniować m.in.: zapisanie się do newsletteru, wypełnienie formularza kontaktowego, zakup online czy pobranie pliku. Ważne aby konwersja była adekwatna do założeń kampanii np. w przypadku kampanii prowadzonej dla sklepu internetowego jako akcja powinna zostać zdefinio...

Czytaj więcej >>

Koszt kliknięcia


Koszt kliknięcia (CPC, ang. Cost Per Click) – to kwota, którą płaci się za każde kliknięcie w reklamę. Jest to kwota zmienna, gdyż wyświetlanie reklam w zależności od pozycji opiera się na systemie aukcyjnym. Dobra kampania cechuje się niskim kosztem CPC przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji reklam. Może być mierzony na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego.Ko...

Czytaj więcej >>

Koszt konwersji


Koszt konwersji – średnia kwota wydatków na kliknięcia przypadająca na jedną konwersję (akcję) w określonym czasie. Inaczej koszt pozyskania jednej konwersji. Obliczana jako iloraz kosztów emisji oraz liczby konwersji. Może być obliczany na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego.   Koszt konwersji widoczny w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Liczba wyszukiwań


Liczba  wyszukiwań (średnia miesięczna liczba wyszukiwań) – parametr informujący o przybliżonej miesięcznej liczbie operacji wyszukiwań badanych fraz kluczowych w planerze słów kluczowych dostępnym na platformie Google AdWords. Dane dotycząc wybranego okresu czasu, standardowo średnia obliczana jest dla ostatnich 12 miesięcy. Zakres ten można wydłużyć do 4 lat. Podczas analizy danych należy mieć na uwadze, że Goog...

Czytaj więcej >>

Linki sponsorowane


Linki sponsorowane (standardowe reklamy tekstowe, obecnie rozszerzone reklamy tekstowe) – historyczny format reklamy tekstowej w systemie AdWords. Został zastąpiony rozszerzonymi reklamami tekstowymi dla kampanii w sieci wyszukiwania oraz reklamami elastycznymi w sieci reklamowej Google. Reklamy składały się z następujących 4 elementów: nagłówka, 2 pól tekstowych oraz  wyświetlanego adresu URL. Mogły być wyświetla...

Czytaj więcej >>

Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce


Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce (Remarketing w wyszukiwarce Google, RLSA, ang. Remarketing List for Search Ads) - funkcja w Google AdWords pozwalająca ponownie dotrzeć z przekazem reklamowym w wynikach wyszukiwania do osób, które już wcześniej odwiedziły stronę internetową. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych stawek CPC dla tego typu kampanii. Aby móc zbierać listy remarketingowe odbiorców n...

Czytaj więcej >>

Maksymalny CPC


Maksymalny CPC (maksymalny koszt kliknięcia) – jest maksymalną kwotą, jaką reklamodawca zgadza się zapłacić za każde kliknięcie w reklamę. Maksymalny CPC zazwyczaj różni się od realnego kosztu kliknięcia, który jest niższy od maks. CPC. Ustawiany jest indywidualnie na poziomie słów kluczowych i grup reklam.Ustawianie Max CPC w AdWords

Czytaj więcej >>

Maksymalny koszt kliknięcia


Maksymalny koszt kliknięcia (maksymalny CPC) – zdefiniowana w panelu AdWords maksymalna kwota, jaką zgadza się zapłacić reklamodawca za kliknięcie w reklamę. Uzyskiwany realny koszt kliknięcia jest często kwotą znacznie mniejszą od maks. CPC. Istnieje możliwość ustawiania ich indywidualnie na poziomie fraz kluczowych oraz grup reklam w zależności od skuteczności.Maksymalny CPC widoczny w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Metoda wyświetlania


Metoda wyświetlania – zaawansowana opcja ustawień wyświetlania, umożliwiająca zarządzanie intensywnością emisji w zależności od budżetu dziennego przeznaczonego na kampanię oraz realnego jej potencjału. Istnieje możliwość równomiernej emisji kampanii w ciągu dnia w przypadku mniejszego budżetu niż potencjał lub jak najszybszego wyświetlania reklam.  Możliwe metody wyświetlenia reklam widoczne w koncie Ad...

Czytaj więcej >>

PLA


PLA (Reklamy produktowe, z ang. Product Listing Ads) – format reklamy, który jest przeznaczony dla e-commerce. To tekstowo-graficzna forma reklamy, zawierająca miniaturkę zdjęcia produktu oraz treści: nazwę produktu, cenę oraz nazwę sklepu. Reklamy generowane są automatycznie z przesłanego pliku produktowego do Google Merchant Center. Emitowane są bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google, a także w zakładce Zak...

Czytaj więcej >>

Product Listing Ads


Product Listing Ads (PLA, Reklamy produktowe) – format reklamy przeznaczony przede wszystkim dla e-commerce. Reklamy w PLA emitowane są automatycznie bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google, zakładce Zakupy zarówno na komputerach, tabletach jak i urządzeniach mobilnych. Dostępne są w formacie tekstowo-graficznym, zawierającym takie dane jak: zdjęcie produktu, nazwę produktu, cenę i nazwę sklepu. Do rozpoczęci...

Czytaj więcej >>

Przewidywany współczynnik CTR


Przewidywany współczynnik CTR (przewidywany współczynnik klikalności) – współczynnik wykorzystywany do oceny prawdopodobieństwa kliknięcia w reklamę dla danego słowa kluczowego w kampanii AdWords w sieci wyszukiwania. Jego wartość jest niezależna od pozycji reklamy, rozszerzeń, a także innych formatów, które mogą mieć wspływ na widoczność danej reklamy. Przewidywany współczynnik klikalności nie jest równy współczy...

Czytaj więcej >>

Przewidywany współczynnik klikalności


Przewidywany współczynnik klikalności (przewidywany współczynnik CTR) - określa prawdopodobieństwo kliknięcia reklamy dla danej frazy kluczowej. Wartość współczynnika jest niezależna od pozycji reklamy, rozszerzeń, a także innych formatów reklamy, które mogą mieć wpływ na jej widoczność. Google AdWords oblicza przewidywany współczynnik CTR na podstawie następujących danych: wyszukiwanych hasłach, typów urządzeń i ...

Czytaj więcej >>

Ranking reklamy


Ranking reklamy – wartość wyznaczana podczas aukcji między reklamodawcami w systemie AdWords, służąca do określenia na której pozycji w wyszukiwarce i w którym miejscu i na jakiej pozycji na danej stronie w sieci reklamowej,  wyświetli się dana reklama. Ranking reklamy jest wyliczany na podstawie maksymalnego kosztu kliknięcia stawki, wyniku jakości oraz oczekiwanego wpływu rozszerzeń i innych formatów reklamy.

Czytaj więcej >>

Reklama


Reklama – platforma reklamowa Google AdWords umożliwia emisję reklam tekstowych, graficznych oraz video. Tekstowe reklamy wykorzystywane są w sieci wyszukiwania Google (wyszukiwarka Google oraz inne witryny z tym silnikiem wyszukiwania). Wszystkie wskazane typy można stosować podczas promocji w sieci reklamowej Google. Istnieją również reklamy tekstowo-graficzne dostępne dla reklam produktowych (PLA).Przykłado...

Czytaj więcej >>

Reklamy dynamiczne


Reklamy dynamiczne (DSA, z ang. Dynamic Search Ads) – reklamy tekstowe w sieci wyszukiwania Google bez wykorzystania zdefiniowanych wcześniej fraz kluczowych. Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce są wyświetlane automatycznie na podstawie treści strony internetowej oraz zdefiniowanych szablonów kreacji. Dzięki temu nie trzeba dobierać fraz oraz przygotowywać dedykowanych reklam dla każdej podstrony. Ranking reklam dyn...

Czytaj więcej >>

Reklamy elastyczne


Reklamy elastyczne (reklamy natywne) -  format reklam w Google Adwords dostępny w sieci reklamowej dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Reklamy elastyczne pasują do każdej przestrzeni reklamowej witryn w sieci reklamowej Google. Automatycznie dostosowują swój rozmiar, wygląd i format. Łączą reklamę tekstową z graficzną, opcjonalnie mogą być wzbogacone o logo reklamodawcy. Całkowicie zastąpiły dostępne wcześniej...

Czytaj więcej >>

Reklamy natywne


Reklamy natywne (elastyczne) – jeden z formatów reklam Google Adwords, który jest dostępny w sieci reklamowej zarówno dla urządzeń mobilnych jak i stacjonarnych. Kreacje automatycznie dostosowują się do miejsca, w którym są wyświetlane poprzez zmianę rozmiaru, wyglądu i formatu. Mogą przybierać formę zarówno banera reklamowego jak i dynamicznej reklamy tekstowej.Przykład reklamy natywnej w Google AdWords

Czytaj więcej >>

Reklamy produktowe


Reklamy produktowe (PLA, z ang. Product Listing Ads) – format reklamowy przeznaczony głównie dla e-commerce. Dzięki PLA możemy emitować automatycznie reklamy bezpośrednio w wynikach wyszukiwania Google oraz zakładce Zakupy na podstawie wyszukiwanych nazw produktów przez użytkowników. Dostępny jest format tekstowo-graficzny, zawierających zdjęcie produktu oraz treści: nazwę produktu, cenę oraz nazwę sklepu.Przy...

Czytaj więcej >>

Reklamy tekstowe


Reklamy tekstowe (rozszerzone reklamy tekstowe, dawniej linki sponsorowane oraz standardowe reklamy tekstowe) – najprostszy format reklam w systemie Google AdWords składający się z 4 elementów: 2 nagłówków, tekstu reklamy i wyświetlanego adresu URL. Reklamy tekstowe emitowane są w sieci wyszukiwania Google. W sieci reklamowej ich odpowiednikiem są reklamy elastyczne, jednak te mogą zawierać dodatkowo do dwóch elem...

Czytaj więcej >>

Reklamy TrueView Discovery


Reklamy TrueView Discovery - jeden z rodzajów reklamy wideo TrueView dostępnych w Google AdWords wyświetlany zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo należących do sieci reklamowej. W ramach YouTube emitowany jest na stronie głównej, w wynikach wyszukiwania, obok powiązanych filmów oraz jako nakładka odtwarzacza filmu. Reklama składa się z tekstu i miniatury obrazu zaczerpniętego z filmu. Płatność nast...

Czytaj więcej >>

Reklamy TrueView In-Stream


Reklamy TrueView In-Stream - jeden z rodzajów reklamy wideo TrueView dostępnych w Google AdWords wyświetlany zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo oraz w aplikacjach należących do sieci reklamowej Google.  Wyświetla się przed filmem, w trakcie lub po jego zakończeniu. Użytkownik może pominąć ją po 5 sekundach. Płatność następuje, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund filmu (lub cały w wypadku gdy jest kr...

Czytaj więcej >>

Reklamy w aplikacjach mobilnych


Reklamy w aplikacjach mobilnych – opcja zawężania emisji reklam w sieci reklamowej Google wyłącznie do aplikacji mobilnych. Dzięki temu przekaz dociera do klientów korzystających z aplikacji na telefony komórkowe z Androidem oraz iOS.Przykład reklamy w aplikacji mobilnej

Czytaj więcej >>

Reklamy w Gmailu


Reklamy w Gmailu (GSP, ang. Gmail Sponsored Promotion) – format reklamy emitowany w poczcie Gmail dla zalogowanych użytkowników.  Składa się z dwóch głównych części. Pierwsza to tzw. teaser ad, pojawiający się na górze listy wiadomości odebranych, mający zachęcić do otwarcia wiadomości.Przykład reklamy tekstowej w Gmail Po kliknięciu pojawia się druga część – właściwa reklama w formie graficznej.Przykład ...

Czytaj więcej >>

Reklamy w przerywniku


Reklamy w przerywniku – jeden z formatów reklam wideo dostępnych w Google AdWords wyświetlany zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo oraz w aplikacjach należących do sieci reklamowej dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Niepomijalne reklamy wyświetlane się przed filmem, w jego trakcie lub po jego zakończeniu. Mogą trwać maksymalnie 6 sekund. Rozliczenie za emisję odbywa się inaczej niż w przypadku...

Czytaj więcej >>

Reklamy wideo


Reklamy wideo – format reklam dostępny w Google Adwords, wyświetlany zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo oraz w aplikacjach należących do sieci reklamowej Google dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Reklamy mogą być emitowane na stronie głównej YouTube, w wynikach wyszukiwania, obok powiązanych filmów oraz podczas oglądania filmu w oknie odtwarzacza – przed, w trakcie lub po emisji. Do wyboru m...

Czytaj więcej >>

Reklamy wideo TrueView


Reklamy wideo TrueView – jeden z formatów reklamy wideo dostępnych w Google AdWords wyświetlany zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo należących do sieci reklamowej Google. W przypadku True-View płatność następuje tylko wtedy, gdy użytkownik obejrzu reklamę lub wjedzie w interakcję z jej elementami. Do tej grupy należą reklamy TrueView In-Stream i reklamy TrueView Discovery.Przykład reklamy wide...

Czytaj więcej >>

Remarketing


Remarketing – kierowanie reklam wyłącznie do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę lub aplikację mobilną. Mogą to być na przykład osoby, które weszły na witrynę, ale niczego w niej nie kupiły. Remarketing pomoże w nawiązaniu ponownego kontaktu poprzez wyświetlenie im trafnych reklam na różnych urządzeniach, których używają. Opcje remarketingu dostępne w AdWords:Remarketing standardowy, Rema...

Czytaj więcej >>

Remarketing dynamiczny


Remarketing dynamiczny – jedna z opcji konfiguracji remarketingu dostępna w Google AdWords. Pozwala na wyświetlenie reklam konkretnych produktów lub usług, osobom które je wcześniej przeglądały, w czasie gdy używają aplikacji mobilnych lub przeglądają witryny w sieci reklamowej Google.Konfiguracja remarketingu dynamicznego na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Remarketing List for Search Ads


Remarketing List for Search Ads (Remarketing w wyszukiwarce Google, listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce, RLSA) – remartketing w sieci wyszukiwania Google. Do utworzenia kampanii remartketingowych niezbędne jest utworzenie list rematketingowych. Dzięki remarketingowi możemy dotrzeć do osób, które już wcześniej przeglądały witrynę internetową reklamodawcy. Istnieje możliwość dostosowania wysokości stawek ...

Czytaj więcej >>

Remarketing standardowy


Remarketing standardowy – jedna z opcji konfiguracji remarketingu dostępna w Google AdWords. Reklamy tekstowe, graficzne lub wideo wyświetlane osobom, które odwiedziły wcześniej witrynę gdy przeglądają witryny lub korzystają z aplikacji w sieci reklamowej Google.Konfiguracja remarketingu na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Remarketing w aplikacjach mobilnych


Remarketing w aplikacjach mobilnych – jedna z opcji konfiguracji remarketingu dostępna w Google AdWords. Pozwala na wyświetlanie reklam osobom, które korzystały z aplikacji mobilnej lub wersji strony na urządzenia przenośne, w czasie gdy używają innych aplikacji mobilnych lub przeglądają inne witryny na komórki w sieci reklamowej Google.  Przykład remarketingu w aplikacjach mobilnych

Czytaj więcej >>

Remarketing w sieci reklamowej


Remarketing w sieci reklamowej - reklamy tekstowe, graficzne lub wideo wyświetlane w sieci reklamowej Google osobom, które odwiedziły wcześniej witrynę podczas przeglądania witryny lub aplikacji mobilnych. Opcje remarketingu dostępne w sieci reklamowej Google:Remarketing standardowy, Remarketing dynamiczny, Remarketing w aplikacjach mobilnych, Remarketing wideo.Przykład remarketingu w sieci reklam...

Czytaj więcej >>

Remarketing w wyszukiwarce Google


Remarketing w wyszukiwarce Google (listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce, RLSA,  ang. Remarketing List for Search Ads) – remarketing w kampaniach kierowanych na sieć wyszukiwania Google. Dzięki listom remarketingowym zbieranym na stronie reklamodawcy, możemy ponownie trafić do tego samego odbiorcy, z odpowiednim przekazem i w odpowiednim czasie. Podobnie jak w przypadku klasycznego remarketingu, istnieje ...

Czytaj więcej >>

Remarketing wideo


Remarketing wideo – jedna z opcji konfiguracji remarketingu dostępna w Google AdWords. Pozwala na wyświetlanie reklam osobom, które weszły w interakcję filmami lub kanałem w YouTube, w czasie gdy korzystają z YouTube lub przeglądają filmy, witryny lub aplikacje w sieci reklamowej Google.Przykład remarketingu wideo

Czytaj więcej >>

Remarketingowe listy adresów e-mail


Remarketingowe listy adresów e-mail – jedna z opcji konfiguracji remarketingu dostępna w Google AdWords. Pozwala na wyświetlanie reklam na podstawie listy adresów e-mail, gdy osoby te zalogują się w wyszukiwarce Google, YouTube lub Gmail.Przykład remarketingowych list adresów e-mail

Czytaj więcej >>

RLSA


RLSA (listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce, ang. Remarketing List for Search Ads, Remarketing w wyszukiwarce Google) – remarketing pozwala wyświetlać reklamy osobom, które już wcześniej odwiedziły witrynę internetową lub korzystały z aplikacji mobilnej. Do utworzenia kampanii remarketingowych niezbędne jest utworzenie list remarketingowych.Przykład remarketingu

Czytaj więcej >>

Rotacja reklam


Rotacja reklam – ustawienie opcji wyświetlania reklam AdWords, pozwala określić częstotliwość emisji poszczególnych reklam z danej grupy. Dostępne w sieci wyszukiwania oraz reklamowej. Dostępne są cztery opcje wyświetlania: optymalizacja pod kątem: kliknięć i konwersji, naprzemienne z opcją optymalizacji oraz naprzemienne cały czas.Możliwe opcje rotacji reklam widoczne w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Rozszerzenia reklam


Rozszerzenia reklam –  dodatkowa funkcjonalność dostępna dla kampanii w sieci wyszukiwania Google. Umożliwiająca wyświetlanie w reklamie dodatkowych informacji o firmie: adresu, numer telefonu, oceny sklepu czy też objaśnień, wiadomości, linków do wybranych podstron i aplikacji na urządzenia mobilne. AdWords może (ale nie musi) wyświetlić jedno lub kilka rozszerzeń, jeśli podniesie to skuteczność reklamy.Przyk...

Czytaj więcej >>

Rozszerzone reklamy tekstowe


Rozszerzone reklamy tekstowe – format reklam w systemie Google AdWords, zastąpił standardowe reklamy tekstowe, zwane wcześniej linkami sponsorowanymi. Mogą być wyświetlane zarówno w sieci wyszukiwania, u partnerów Google jak i w sieci reklamowej. W sieci wyszukiwania wyświetlane są nad i pod bezpłatnymi wynikami wyszukiwania. Składają się z 3 następujących elementów: nagłówka, wyświetlanego adresu URL I tekstu rek...

Czytaj więcej >>

Sieć reklamowa Google


Sieć reklamowa Google (GDN, ang. Google Display Network) – sieć skupiająca blisko dwa miliony witryn, filmów i aplikacji, w których mogą być emitowane reklamy AdWords w formie tekstowo-graficznej lub wideo.  Wspomniane miejsca odwiedza ponad 90% wszystkich użytkowników internetu. Sieć reklamowa pozwala przyciągnąć uwagę  na wczesnym etapie procesu zakupowego. AdWords proponuje szereg możliwości kierowania emisji n...

Czytaj więcej >>

Sieć wyszukiwania Google


Sieć wyszukiwania Google – sieć witryn z zaimplementowanym silnikiem wyszukiwania Google, gdzie mogą się wyświetlać reklamy AdWords. Obejmuje strony wyników wyszukiwarki Google, innych witryny Google (np. YouTube) oraz witryny partnerskich (np. Onet). Sieć wyszukiwania dociera do użytkowników, którzy poszukują już określonych produktów lub usług. Reklamy wyświetlają się ponad i pod organicznymi wynikami wyszukiwan...

Czytaj więcej >>

Śledzenie konwersji


Śledzenie konwersji – bezpłatne narzędzie umożliwiające zliczanie poszczególnych akcji dokonanych przez użytkowników witrynie internetowej i aplikacji mobilnej po kliknięciu w reklamę.Ustawianie śledzenia konwersji w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Słowa kluczowe


Słowa kluczowe (frazy kluczowe) – słowa i frazy, po których wpisaniu przez użytkownika do wyszukiwarki nastąpi emisja dopasowanych reklam. Podczas dodawania fraz kluczowych do kampanii należy ustawić odpowiednie typy dopasowania, w celu zapobiegania emisji reklam na niepożądane zapytania.Słowa kluczowe widoczne w koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Słowa wykluczające


Słowa wykluczające (frazy wykluczające) - słowa i frazy wykorzystywane w celu zablokowania emisji reklamy dla zapytań je zawierających, wpisywanych do wyszukiwarki przez użytkownika. Jest to szczególny rodzaj słów kluczowych w dopasowaniu wykluczającym. Istnieje możliwość ustalenia listy wykluczeni zarówno na poziomie grupy reklam jak i kampanii.Przykład słów wykluczających na koncie AdWords

Czytaj więcej >>

Średnia miesięczna liczba wyszukiwań


Średnia miesięczna liczba wyszukiwań (liczba  wyszukiwań) – parametr informujący o przybliżonej miesięcznej liczbie operacji wyszukiwań określonych słów kluczowych, dostępny w planerze słów kluczowych w Google AdWords. Dane dotycząc określonego zakresu czasu, standardowo średnia obliczana jest dla ostatnich dwunastu miesięcy. Okres ten można wydłużyć do czterech lat. Analizując uzyskane rezultaty, należy mieć na u...

Czytaj więcej >>

Standardowe reklamy tekstowe


Standardowe reklamy tekstowe (dawniej linki sponsorowane, obecnie rozszerzone reklamy tekstowe) - format reklamy, który został zastąpiony rozszerzonymi reklamami tekstowymi w sieci wyszukiwania Google i reklamami elastycznymi w sieci reklamowej Google. Standardowe reklamy tekstowe składały się z następujących elementów: nagłówka, 2 pól tekstowych i wyświetlanego adresu URL. Mogły wyświetlać się zarówno w sieci wys...

Czytaj więcej >>

Współczynnik CTR


Współczynnik CTR (ang. Click Through Rate) – wskaźnik „klikalności” obliczany w procentach jako stosunek liczby kliknięć w reklamę do jej wyświetleń w danym okresie czasu. Jeśli reklama wyświetliła się 100 razy i została kliknięta 15 razu, współczynnik CTR wynosi 15%. Może być mierzony na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego. Współczynnik CTR został zastąpiony w panelu A...

Czytaj więcej >>

Współczynnik interakcji


Współczynnik interakcji – wskaźnik informujący jak często użytkownicy wchodzą w interakcję z wyświetloną reklamę. Interakcja to główne działanie użytkownika związane z formatem reklamy. W zależności od typu kampanii oraz formatu reklamy wyróżniamy: kliknięcie, wyświetlenie filmu lub zaangażowanie. Może być mierzony na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego. Współczynnik in...

Czytaj więcej >>

Współczynnik konwersji


Współczynnik konwersji (CR, ang. Conversion Rate) – wskaźnik efektywności informujący jaki procent kliknięć przełożył się na konwersje w określonym czasie. Zdefiniowany jest jako stosunek liczby konwersji do kliknięć. Przykładowo dla 100 kliknięć i 3 konwersji współczynnik konwersji wynosi 3%. Może być mierzony na poziomie kampanii, grupy reklam, reklamy, frazy kluczowej czy miejsca docelowego.Współczynnik kon...

Czytaj więcej >>

Wynik jakości


Wynik jakości – to parametr informujący o jakości użytej frazy kluczowej dla kampanii w sieci wyszukiwania Google.  Jego wartość mieści się przedziale od 1 do 10, obliczana jest na podstawie oceny historycznej skuteczności (przewidywany CTR) użytej frazy kluczowej, trafności reklam oraz dopasowania strony docelowej. Wysoki współczynnik jakości świadczy o tym, że wyświetlona reklama będzie trafna i przydatna dla os...

Czytaj więcej >>

Wyświetlany adres URL


Wyświetlany adres URL – tzw. „ładny” URL, to adres strony lub podstrony, który jest widoczny w treści reklamy. Często różny od końcowego adresu URL, szczególnie gdy precyzyjny adres jest zbyt długi lub zawiera parametry śledzące. Przykład wyświetlanego adresu URL

Czytaj więcej >>

Wyświetlenie


Wyświetlenie – to każdorazowe zaprezentowanie reklamy użytkownikowi. Wyświetlenia reklam są darmowe, opłata naliczana jest dopiero po kliknięciu. Jeżeli konto AdWords nie jest zasilone w środki, reklamy nie będą się wyświetlać.  Przykład pojedynczego wyświetlenia reklamy tekstowej

Czytaj więcej >>

Śledź nas
WYŚLIJ ZAPYTANIE strzalki


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cube Group S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 99A, na podany przeze mnie adres email, newsletterów dotyczących produktów i usług własnych jak również informacji handlowych dotyczących warsztatów, konferencji oraz pozostałych treści marketingowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (email marketing) w ww. celu.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 99A, 02-595 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane są (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu odpowiedzi na zapytania zawarte przez Państwa w formularzu.

Dane osobowe podane w formularzu będą również przetwarzane (na podstawie uzasadnionego interesu administratora) w celu marketingowym usług własnych Cube Group S.A. (np. przedstawienie najciekawszych ofert współpracy w ramach usług marketingowych świadczonych przez Cube Group S.A.).

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

captcha