Akcja (konwersja) – wszelkie czynności użytkownika w momencie jego interakcji w reklamą. Do konwersji zaliczamy np.(zakup online, zapisanie się do newsletteru, wypełnienie formularzu kontaktowego, połączenie telefoniczne, pobranie pliku. Konwersje widoczne są tylko wtedy,[...]