W połowie maja Google poinformował na swoim blogu dla webmasterów o wprowadzeniu nowej formy rezultatów wyszukiwania nazwanej „Rich Cards”, w polskiej wersji – „Karty rozszerzone”. Format ten służy bardziej przystępnemu i atrakcyjnemu wizualnie prezentowaniu treści w wynikach Google dla użytkowników mobilnych.

Rich Cards prezentowane są w ramach „karuzeli” z wynikami, które można łatwo przesuwać w lewo i w prawo lub jako pojedyncze rezultaty. W karuzeli wszystkie karty rozszerzone mogą pochodzić z tej samej witryny lub z wielu różnych.

Rys.1. Rożne rodzaje rezultatów w Google SERP

Wyniki rozszerzone w google SERP

Źródło: webmasters.googleblog.com

Nowe karty zawierają m.in. duży obrazek, który mocno wyróżnia się spośród zwykłych rezultatów i pozwala przyciągnąć większą liczbę użytkowników. Od razu w wynikach Google dostępny jest wizualny podgląd zawartości strony, co sprawia, że przechodzą do niej zainteresowani i lepiej konwertujący użytkownicy.

Rys. 2. Przykładowa karuzela z rozszerzonymi kartami

karty rozszerzone - karuzela w SERP

Źródło: Opracowanie własne

Początkowo Rich Cards mają być wyświetlane tylko dla dwóch kategorii treści: przepisów oraz filmów, przedstawianych w mobilnych wynikach wyszukiwania w języku angielskim dla google.com. Jak podał Google prowadzone są jednak eksperymenty nad zwiększeniem możliwości prezentowania kart rozszerzonych dla szerszej grupy witryn.

Jak wdrożyć Rich Cards

Podobnie jak w przypadku opisów rozszerzonych (ang. rich snippets) tak samo Rich Cards korzystają z umieszczonych na stronie danych strukturalnych w formacie schema.org. Jest to rozbudowany zestaw specjalnych znaczników zamieszczanych w kodzie strony, którymi oznacza się poszczególne elementy treści, dzięki czemu wyszukiwarki internetowe mogą łatwiej je zidentyfikować i lepiej zrozumieć.

Pierwszym krokiem by wdrożyć dane potrzebne do wyświetlenia karty rozszerzonej w Google jest wybór odpowiedniego typu karty dopasowanego do zawartości strony. Obecnie dostępne są 4 typy Rich Cards:

  • przepisy
  • wydarzenia
  • produkty
  • recenzje

Przedstawione zostały one na stronie pomocy: https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery wraz z przykładowym kodem wymaganym do implementacji na stronie. Jedynym podanym tam i silnie zalecanym przez Google formatem umieszczenia danych jest JSON-LD, jednak korzystać można także z mikrodanych oraz RDFa.

Dla zobrazowania, aby w rezultatach Google mogła pojawić się podobna jak poniższa karta rozszerzona dla recenzji książki:

Rich Card - książka

jednym z 3 możliwych rozwiązań jest umieszczenie na stronie kodu w formacie JSON-LD zgodnego z poniższym przykładem:

karty rozszerzone - kod JSON-LD

(powyższe znaczniki można w odpowiedniej formie wdrożyć także za pomocą mikrodanych lub RDFa).

Pamiętać należy, iż dla każdego rodzaju treści istnieje osobna grupa wymaganych znaczników potrzebnych by możliwe było wyświetlenie rozszerzonej karty. Listę tych oznaczeń znaleźć można oddzielnie dla poszczególnych typów kart np. dla przepisów – tutaj. Oprócz znaczników niezbędnych, zalecane jest umieszczenie także możliwie jak największej liczby dodatkowych, które umożliwiają rozszerzenie zawartości Rich Cards.

Następnym posunięciem jest sprawdzenie poprawności zastosowanych oznaczeń przy użyciu ulepszonego narzędzia do testowania danych strukturalnych. Pokazuje ono nie tylko błędy danych we wskazanym kodzie lub na podanej stronie, ale także podgląd w jaki sposób karta rozszerzona może zostać pokazana w rezultatach Google (obecnie funkcja ta dostępna jest dla przepisów i filmów).

Na dalszym etapie śledzić możemy błędy i statystyki dotyczące Rich Cards w witrynie za pomocą nowej zakładki „Karty rozszerzone” w narzędziu Google Search Console w dziale „Stan w wyszukiwarce”. Znajdziemy tam informacje o liczbie zaindeksowanych kart, występujących w nich błędach, a także dowiemy się, które karty mogą zostać ulepszone poprzez umieszczenie dodatkowych oznaczeń danych strukturalnych.

Rys.3. Raport na temat Rich Cards w GSC

 Raport Rich Cards - Google Search Console

Źródło: webmasters.googleblog.com

Dodatkowe informacje

Wprowadzona znacznie wcześniej w GSC zakładka „Dane strukturalne” będzie pokazywać teraz tylko jednostki najwyższego typu dla występujących obecnie opisów rozszerzonych (produkty, przepisy, recenzje, wydarzenia, oprogramowanie, wideo, wiadomości) oraz dla nowych kategorii np. filmy. Planowane jest przeniesienie wszystkich błędów z raportu danych strukturalnych do raportu kart rozszerzonych.

Dla Rich Cards obowiązują takie same wytyczne techniczne i jakościowe Google jak dla rich snippets: https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data#structured-data-guidelines.