W poprzednim artykule zwróciliśmy uwagę na istotne kwestie dotyczące wyboru agencji SEO. Dziś przedstawimy najpopularniejsze modele rozliczeń dotyczące pozycjonowania.

Należy zwrócić uwagę, że właściwy model rozliczeń stanowi podstawę dobrze podpisanej umowy. Natomiast ten źle ustalony – zawsze negatywnie odbije się na kosztach całej usługi.

Opłata za efekt

W tym modelu opłata pobierana jest wyłącznie za wysokość pozycji danej frazy w wyszukiwarce. Jak to wygląda w praktyce? Agencja ustala cenę za frazę zazwyczaj w zależności od jej konkurencyjności, a opłata pobierana jest za miesiąc, gdzie cena uzależniona jest od pozycji danej frazy w wyszukiwarce. Przy czym, na podstawie opłaty miesięcznej wyliczona zostaje opłata jednodniowa za frazę.

Gdy przez cały miesiąc dana fraza znajdzie się na pozycjach w określonym przedziale cenowym zostaje pobrana całościowa opłata miesięczna. Jeśli natomiast przykładowo przez połowę okresu rozliczeniowego fraza znajdzie się na pozycjach, za które jest pobierana opłata klient powinien zapłacić połowę miesięcznej stawki.

Korzystnie dla klienta jest, gdy opłatę za pozycje wyznacza się według ustalonych przedziałów. Wyższa cena powinna dotyczyć fraz plasujących się w wynikach 1-3, niższa obejmować słowa z pozycji 4-10 lub 4-6 i 7-10. Klient traciłby, gdyby cena za pozycjonowanie obliczana była według tych samych kryteriów dla fraz z pozycji 1-10.

Agencje na polu wyliczeń opłat za pozycję fraz mają spore możliwości do manipulacji. Dobra oferta powinna zagwarantować pełny dostęp do panelu wskazującego aktualne pozycje wszystkich pozycjonowanych słów kluczowych objętych umową. Dzięki temu klient ma stały wgląd zarówno w pozycje słów kluczowych jak i związane z nimi opłaty.

Aby mieć pewność, że płacimy za faktyczne pozycje w wyszukiwarce powinniśmy w umowie o pozycjonowanie ustalić czy wyniki pozycji będą dotyczyć całego Internetu czy wyników dotyczących wyłącznie stron polskich. Pozycje słów kluczowych z obu wyników wyszukiwania mogą bowiem być od siebie różne.

Trzeba również pamiętać, iż w tym modelu rozliczeń bardzo istotny będzie wybór słów kluczowych. Frazy o bardzo małej liczbie wyszukiwań, a zarazem „łatwe” do pozycjonowania będą całkowicie nieopłacalne.

Opłata abonamentowa

Stanowi równie popularny model rozliczeń. Skierowany jest dla klientów, którzy chcą płacić za stałe wsparcie SEO.

W zależności od umowy działania agencji mogą służyć budowaniu lub poprawieniu wizerunku marki klienta w wyszukiwarkach. Klient może wskazać listę czy tematykę słów kluczowych, w oparciu o które chce budować pozycję; może również określić zakres usług, które zamierza promować w wyszukiwarkach. Agencja w tym przypadku odpowiada za poprawę pozycji określonych słów kluczowych bądź fraz dotyczących danych usług. Szczegóły dotyczące opłat uzależnione są oczywiście od specyfiki branży klienta oraz jego indywidualnych potrzeb.

Trzeba wspomnieć, że opłata abonamentowa za pozycjonowanie dużej liczby słów kluczowych z reguły jest dużo niższa od modelu „za efekt” dotyczącego tych samych fraz. Model ten wydaje się być atrakcyjny, gdyż klient opłaca stałą miesięczną kwotę niezależnie od efektów. Niemniej jednak efekt pozycjonowania abonamentowego może być niezadowalający w sytuacji podpisania umowy z nieprofesjonalną agencją, która będzie pobierać stałą opłatę bez podjęcia skutecznych działań.

Opłata abonamentowa może dotyczyć również pozycjonowania szerokiego – long tail. Ta metoda opiera się na pozycjonowaniu bardzo dużej liczby fraz charakteryzujących się małą liczbą wyszukiwań, lecz z uwagi na to że są to frazy zawężone/trafne – charakteryzują się one wysoką konwersyjnością. Klient ramach umowy określa liczbę fraz long tail, na które chce być pozycjonowany i za tą usługę uiszcza abonamentową opłatę. Biorąc pod uwagę liczbę fraz opłata abonamentowa oznacza korzystne, bardzo niskie koszty pozycjonowania jednej frazy.

Opłata abonamentowa wraz z opłatą za frazy

Model rozliczeń stanowiący połączenie opłat za pozyskane pozycje określonych słów kluczowych wraz ze stałą opłatą abonamentową. W tym przypadku klient uiszcza stałą opłatę abonamentową w ramach której prowadzone są szczegółowo ustalone działania. Może to być na przykład budowanie marki klienta w wyszukiwarkach, skupienie się na promowaniu określonych usług lub pozycjonowanie fraz typu long tail.

Opłata za frazy w tym modelu rozliczeń dotyczy najczęściej promocji w wyszukiwarkach ściśle określonego produktu bądź usługi. Klient określa strategicznie najważniejsze słowa kluczowe, natomiast agencja SEO pobiera opłatę za osiągnięcie i utrzymanie pozycji fraz ustalonych w umowie.

W przypadku branży RTV AGD opłata abonamentowa dotyczyłaby stałej promocji sklepu w wyszukiwarkach mających na celu zwiększenie liczby odwiedzin z wyników organicznych. Natomiast opłata za frazy pobierana byłaby za zdobycie wysokich pozycji związanych z określoną linią produktów, które dla klienta są najważniejsze.

Opłata za pozyskany ruch

Model rozliczeń dla klientów, którzy chcą zwiększyć liczbę odwiedzin na witrynie, czyli dotrzeć do większej liczby użytkowników sieci. Opłata zostaje pobrana wyłącznie za pozyskanie dodatkowego ruchu pochodzącego z wyników organicznych.

W tym modelu rozliczeń klient nie ponosi opłat za pozycjonowane słowa kluczowe. To od agencji zależy, jakie działania zostaną podjęte w celu zwiększenia odwiedzin strony (jeśli w umowie nie ustalono zabronionych działań).

Opłata za pozyskany ruch może jednak wiązać się z nieścisłościami dotyczącymi obliczania przez agencję liczby wejść na stronę. Jedną z możliwości jest opłata za zwiększenie ruchu w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku.

Dobrze zobrazuje to przykład. Załóżmy, że opłata miałaby być pobierana za zwiększenie ruchu organicznego o 10 %. Jeśli w kwietniu 2011 roku liczba odwiedzin z wyszukiwarek sięgnęła 118 500, a w kwietniu 2010 roku wynosiła 100 000, wówczas klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za pozycjonowanie.