Optymalizacja mobilnej wersji strony internetowej jest z pewnością złożonym i niełatwym zagadnieniem. Z tego względu w poprzednich artykułach przybliżyliśmy jej najważniejsze aspekty w oparciu o wskazówki Google, a także omówiliśmy najczęstsze błędy SEO stron mobilnych. Niedawno Google przygotowało również dodatkową listę ulepszeń dla stron na urządzenia przenośne. Przedstawia ona priorytety najbardziej zalecanych działań. Z całą pewnością warto zadbać o dostosowanie serwisu do tych zaleceń. W ich efekcie wzrośnie ocena jakości strony dla algorytmu Google co powinno wpłynąć na poprawę jej widoczności w wynikach wyszukiwania.
Lista wytycznych obejmuje następujące kwestie:

1. Poprawa elementów irytujących użytkowników

Usunięcie uciążliwych dodatkowych okienek:

 • Wyskakujące okienka pop-up trudne do zamknięcia.
 • Ankiety, sondaże poprzedzające wykonanie polecenia.
 • „Przezroczyste” nakładki, w szczególności służące do pobierania aplikacji (lepiej zastosować baner, taki jak np. iOS 6+ Smart App Banners, boczną nawigację, itp.).

Używanie funkcjonalności dopasowanych do urządzenia użytkownika:

 • Usunięcie funkcji wymagających wtyczek lub video niedostępnych na urządzeniu użytkownika (np. Adobe Flash nie można odtworzyć na iPhone oraz urządzeniach z Android 4.1+).
 • Wyświetlanie użytkownikom tabletów „zwykłej” wersji strony lub wersji na tablety, jeśli jest dostępna (więcej na naszym blogu).
 • Umożliwienie użytkownikom korzystającym z telefonów przeglądania pełnej „tradycyjnej” wersji strony oraz upewnienie się, że po wybraniu, taka wersja pozostaje przez całą sesję (nie jest wymagane ponowne zaznaczanie wybranej wersji przy ładowaniu kolejnej strony).

Poprawienie często odwiedzanych stron mobilnych sprawiających złe wrażenie na użytkownikach:

 • Identyfikacja stron wywołujących niepożądane działania użytkowników:

– Sprawdzenie popularnych stron mobile posiadających nietypowo wysoki współczynnik odrzuceń.

– Odszukanie stron mobilnych o dużej liczbie kliknięć w pełną wersję strony – wskazują one na chęć użytkowników do rozszerzenia niewystarczających funkcjonalności mobilnej wersji strony. W tym celu można skorzystać z informacji dostępnych w Google Analytics w sekcji Przepływ użytkowników lub Zdarzenia.

 • Wprowadzenie usprawnień:

– Zwiększenie prędkości ładowania wolnych stron w oparciu o raport Szybkość witryny w Google Analytics.

– Naprawa istotnych problemów dotyczących użyteczności serwisu:

> Sprawdzenie działania serwisu, na tym samych urządzeniach jakie wykorzystują odwiedzający, w celu identyfikacji problemów

lub

> Emulacja tych urządzeń przy użyciu takich narzędzi jak Chrome Developer Tools

 • Ulepszenie treści w serwisie pod kątem potrzeb użytkowników

Google przygotowało przydatny film instruktażowy pokazujący jak odnaleźć podstrony nieprzyjazne użytkownikom oraz jak poprawić najistotniejsze zagadnienia.

Wprowadzenie prostych poprawek w wydajności serwisu:

 • Odnalezienie popularnych stron o niskiej wydajności przy wykorzystaniu raportu G. Analytics Szybkość witryny
 • Rozwiązanie problemów o niskim poziomie trudności, w oparciu o sugestie narzędzia PageSpeed Insights
 • Ewentualna optymalizacja plików graficznych w serwisie (np. kompresja, zmniejszenie wymiarów) – zajmują one przeciętnie ok. 65% objętości stron mobilnych. Zmniejszenie wagi obrazków może znacząco poprawić szybkość ładowania strony.
 • Porównanie czasu ładowania popularnych podstron z analogicznymi stronami konkurencyjnych serwisów i w razie konieczności wprowadzenie dalszych usprawnień prędkości.

Poniższy film udostępniony przez Google podpowiada jak wykonać szybkie ulepszenia wydajności witryny.

 

Przeprowadzenie dodatkowych testów funkcjonowania serwisu:

 • Sprawdzenie poprawności działania przekierowań na strony mobilne – do kontroli wykorzystać można informacje o błędach indeksowania dostępne w narzędziu Google Webmaster Tools.
 • Każda strona dla komputerów stacjonarnych powinna przekierowywać na odpowiadającą jej stronę mobilną, a nie na mobilną stronę główną (czerwone strzałki na rysunku poniżej) lub stronę błędu 404.

przekierowania na strony mobilne

Więcej na temat błędnych przekierowań na stronie – https://support.google.com/webmasters/answer/4046647?hl=pl

 • Przekierowania związane ze stosowanym urządzeniem powinny mieć status 302 („found”), a nie 301 („moved permanently”).
 • Wyeliminowanie „łańcuchów przekierowań”

– Strony powinny być przekierowywane bezpośrednio do docelowej lokalizacji

– Niepreferowana wersja strony („z www” lub „bez www” na początku) powinna przekierowywać bezpośrednio na stronę mobilną.

Nieprawidłowo:

http://example.com/page.html 302 ->

http://www.example.com/page.html 302 ->

http://m.example.com/page.html

Zalecane:

http://example.com/page.html 302 ->

http://m.example.com/page.html

2. Ułatwienie wykonywania czynności robotom Google oraz użytkownikom

Optymalizacja pod kątem indeksowania i odwiedzin stron przez roboty:

 • Odblokowanie zasobów strony (CSS, JavaScript, obrazy) zablokowanych w pliku robots.txt. Pełny dostęp do tych plików zewnętrznych pozwala robotom np. wykrywać strony responsywne.
 • Stosowanie zaleceń dla użytej metody konfiguracji witryny pod kątem urządzeń przenośnych:

– Strony responsywne – dołączenie odpowiedniego zapytania o media CSS (@media).

– Oddzielne strony mobilne – używanie odpowiednich adnotacji:

> Na stronach na komputery – tag link rel=”alternate”, który wskazuje odpowiedni URL mobilny.

> Na stronach mobile – tag link rel=”canonical”, który wskazuje odpowiedni URL na komputery.

Adnotacje te mogą być umieszczane w kodzie HTML lub w mapie witryny w formacie XML.

> Skonfigurowanie serwera tak, aby dołączał nagłówek HTTP Vary – szczegóły

– Dynamiczne przesyłanie różnego kodu w zależności od urządzenia – należy dołączać nagłówek HTTP Vary (patrz powyżej)

Optymalizacja najczęstszych ścieżek zachowań użytkowników mobilnych:

 • Wnikliwe rozpoznanie intencji użytkowników mobilnej wersji strony:

> Ustalenie typowej ścieżki użytkownika na bazie dostępnego w Google Analytics raportu Przepływu użytkowników. Przedstawia on w formie graficznej ścieżki użytkowników w serwisie, od źródła przez różne przeglądane strony aż do miejsca, z którego opuścili oni witrynę.

> Poznanie najczęściej wyszukiwanych na stronie fraz za pomocą raportu Wyszukiwanie w witrynie (dostępnego w G. Analytics). Ustalenie, jakie dokładnie słowa wpisują użytkownicy korzystający z dostępnej na stronie wyszukiwarki pozwala poprawić współczynnik konwersji.

> Sprawdzenie wyszukiwanych haseł kierujących użytkowników mobilnych do witryny (zakładka Wyszukiwane hasła w Google Webmaster Tools).

> Przeprowadzenie badań i ankiet wśród użytkowników

 • Usprawnienie ścieżek przepływu użytkowników:

> Dokładne prześledzenie najważniejszych zadań / czynności wykonywanych przez użytkowników mobilnych, wykorzystując do tego najczęściej stosowane przez nich urządzenie. Dzięki sprawdzeniu po kolei każdego kroku prowadzącego do realizacji celu, możliwe jest określenie miejsc nieprzyjaznych użytkownikom i wymagających poprawy.

> Dostosowanie witryny do najważniejszych praktyk użyteczności stron (ang. usability), takich jak chociażby stosowanie czytelnych rozmiarów czcionek.

> Zminimalizowanie liczby wykonywanych działań takich jak kliknięcia czy przewijanie, niezbędnych do ukończenia głównych czynności.

Poniżej znajduje się obszerny film przygotowany przez Google, omawiający optymalizację przepływu użytkowników przy użyciu narzędzi Google Analytics oraz Webmaster Tools.

3. Transformacja klientów w fanów serwisu poprzez działania takie jak np.

Umożliwienie indeksowania zawartości aplikacji mobilnych.
Dzięki temu użytkownicy będą mogli wybrać przeglądnie treści serwisu nie tylko poprzez stronę internetową, ale również przez aplikację. Obydwie możliwości dostępne są teraz bezpośrednio z wyników wyszukiwania Google (obecnie tylko w USA):

Aplikacje w SERP

Więcej informacji nt. indeksowania aplikacji znajduje się tutaj. Aby zgłosić swoją witrynę do tej funkcjonalności Google należy przejść na stronę – https://developers.google.com/app-indexing/

Badanie przepływu użytkowników pomiędzy różnymi urządzeniami:

 • Sprawdzenie zmian w zachowaniu tego samego użytkownika w związku z wykorzystaniem innego urządzenia – w szczególności w obrębie ścieżek prowadzących do konwersji.
 • Przeanalizowanie wizyt użytkowników generujących „dodanie do koszyka” czy „dodanie do listy zakupów” oraz kontynuujących te działania w rewizytach z wykorzystaniem innego urządzenia.

Kreatywne opracowanie nowych metod zapewnienia wartościowej treści serwisu:

 • Rozwijanie witryny pod kątem zachowania użytkowników mobilnych. Dla przykładu bardzo wiele osób korzysta ze smartphone’ów podczas zakupów w prawdziwych sklepach, co jest okazją do rozbudowy strony o przydatne w takiej chwili funkcjonalności.
 • Wykorzystanie różnych funkcji smartphone’ów takich jak GPS, kamera czy akcelerometr.
 • Zwiększenie społecznościowej aktywności użytkowników na stronie.
 • Ewentualne wprowadzenie intuicyjnych i/lub rozrywkowych funkcjonalności wykorzystujących np. machanie, przesuwanie czy potrząsanie telefonem.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowej konfiguracji swojej witryny mobilnej zachęcamy do skorzystania z naszej usługi audytu strony mobilnej.