Na początku czerwca w narzędziu Google Search Console pojawiła się nowa funkcjonalność w postaci „Raportu na temat widoczności reklam”, powiązana z planowanym wprowadzeniem filtrowania reklam w przeglądarce Google Chrome od stycznia 2018 roku. Raport dostępny jest dla każdej zweryfikowanej witryny i ma na celu wskazywanie, które z zamieszczonych w niej reklam są uciążliwe lub mogą wprowadzać w błąd użytkowników.

 „Raport na temat widoczności reklam” (ang. Ad Experience Report) pozwala zweryfikowanym właścicielom witryn internetowych na sprawdzenie, czy w ich witrynie znajdują się reklamy naruszające „Standardy lepszych reklam” (ang. Better Ad Standards). Jest to dokument opracowany przez Coalition For Better Ads, inicjatywę działającą na rzecz wyeliminowania z sieci reklam, które poprzez zbyt nachalną, irytującą lub wprowadzającą w błąd formę prezentacji przyczyniają się do instalowania przez użytkowników programów blokujących ich wyświetlanie w przeglądarkach (ang. ad blockers).

Gdzie znaleźć nowy raport?

Po zalogowaniu do narzędzia Google Search Console wystarczy wybrać zakładkę „Narzędzia internetowe”, a następnie „Raport na temat widoczności reklam”. Raport składa się z dwóch części – osobno analizowane są reklamy w wersji strony na komputery, a osobno w wersji na urządzenia mobilne.

Podgląd raportu widoczności reklam w GSC

Stan, w zależności od wyniku weryfikacji, będzie mógł przyjmować jedną z czterech wartości:

 • Not reviewed (nie sprawdzono) – witryna nie została jeszcze zweryfikowana pod kątem reklam;
 • Passing – strona została zweryfikowana i nie wykryto znaczących nieprawidłowości (reklamy znajdujące się na stronie nie naruszają Standardów, zatem nie będą filtrowane w przeglądarce Chrome);
 • Warning – strona została zweryfikowana i wykryto kilka nieprawidłowości; zalecane jest poprawienie lub wyeliminowanie nieprawidłowych reklam (reklamy jednak nie będą filtrowane w Chrome);
 • Failing – strona została zweryfikowana i wykryto na niej rażące nieprawidłowości. Należy jak najszybciej poprawić błędy i zgłosić stronę do ponownej weryfikacji. UWAGA: ten stan będzie pociągał za sobą włączenie filtrowania reklam w przeglądarce Chrome, co oznacza, że reklamy uznane za szkodliwe nie będą w niej wyświetlane. O planowanym włączeniu filtrowania, właściciel witryny zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni kalendarzowych.

Jeżeli system wykryje, że w witrynie występują reklamy naruszające standardy, ich lista zostanie wyświetlona w raporcie wraz z krótką informacją o

 • typ nieprawidłowej reklamy (np. reklama pop-up),
 • wizualizacja reklamy na stronie (w formie graficznej lub wideo),
 • adres URL strony, na której występuje nieprawidłowa reklama.

Po zmodyfikowaniu lub usunięciu reklam niezgodnych ze standardami, można zgłosić stronę do ponownej weryfikacji.

Gotowy raport będzie można pobrać jako plik CSV lub wyeksportować do arkusza Google Docs.

Typy reklam uznanych za uciążliwe

Badania przeprowadzone przez Coalition For Better Ads pozwoliły na wyodrębnienie konkretnych typów reklam, które są najmniej akceptowalne przez użytkowników.

Wśród reklam wyświetlanych na komputerach za niepożądane zostały uznane cztery rodzaje:

 • Reklamy pop-up (ang. Pop-Up Ads) czyli popularne wyskakujące okienka, pojawiające się po załadowaniu treści strony. Blokują dostęp do treści, zasłaniając cały ekran lub jego część, przez co uznawane są za jedne z najbardziej irytujących formatów.
 • Reklamy wideo automatycznie odtwarzające dźwięk (ang. Auto-Playing Video Ads With Sound) – ich pojawienie się najczęściej skutkuje gorączkowym poszukiwaniem opcji wyłączenia dźwięku lub opuszczeniem witryny przez użytkownika. Do tej kategorii nie zaliczono reklam, w których włączenie dźwięku jest decyzją użytkownika.
 • Reklamy odliczające czas do zamknięcia pojawiające się jeszcze przed załadowaniem treści strony (ang. Prestitial Ads With Countdown) – zmuszają użytkownika do odczekania kilku sekund, zanim będzie mógł pominąć reklamę lub reklama sama zniknie. Nie zaliczono tutaj reklam, które można zamknąć od razu.
 • Reklamy „przyklejone” do krawędzi strony (ang. Sticky Ads), które zajmują ponad 30% powierzchni ekranu i przesuwają się wraz z jego zawartością podczas scrollowania. Ten rodzaj reklamy utrudnia użytkownikowi przeglądanie treści strony, zasłaniając znaczną jej część.

Dla urządzeń mobilnych wskazano aż osiem typów uciążliwych reklam:

 • Reklamy pop-up (ang. Pop-Up Ads) – analogiczne do reklam pop-up w wersji na komputery.
 • Reklamy pojawiające się przed załadowaniem treści strony (ang. Prestitial Ads), uniemożliwiające użytkownikowi dotarcie do poszukiwanych treści. W wersji mobilnej obejmuje reklamy odliczające czas do zamknięcia oraz reklamy bez odliczania (np. z przyciskiem „Przejdź do strony”).
 • Reklamy wideo automatycznie odtwarzające dźwięk (ang. Auto-Playing Video Ads With Sound) – szczególnie uciążliwe dla użytkownika korzystającego z urządzenia mobilnego w miejscach publicznych. Do tej kategorii nie zaliczono reklam, w których włączenie dźwięku jest decyzją użytkownika.
 • Reklamy „przyklejone” do krawędzi strony (ang. Sticky Ads), zajmujące ponad 30% powierzchni ekranu, które przesuwają się wraz z jego zawartością podczas scrollowania. Ten rodzaj reklamy utrudnia przeglądanie treści strony.
 • Reklamy zajmujące łącznie ponad 30% powierzchni strony bez względu na format – mogą być graficzne, tekstowe, wideo, w tym reklamy przyklejone oraz reklamy in-line. Tak duże natężenie reklam przeszkadza w odbiorze właściwej treści na urządzeniu mobilnym.
 • Migające reklamy animowane (ang. Flashing Animated Ads) – denerwują i rozpraszają użytkowników przeglądających stronę. Nie zaliczono tu animacji pozbawionych tego efektu.
 • Reklamy odliczające czas do zamknięcia pojawiające się po kliknięciu w link w trakcie przeglądania strony (ang. Postitial Ads With Countdown) – rozpraszają i opóźniają przejście z jednej strony na drugą, co może skutkować całkowitym opuszczeniem witryny przez użytkownika.
 • Ruchome pełnoekranowe reklamy (ang. Full-Screen Scrollover Ad) zmuszające użytkownika do przescrollowania całej reklamy, zasłaniającej treść widoczną na ekranie (od 30% wzwyż).

Co to oznacza dla właścicieli stron?

Ad experience, czyli w dosłownym tłumaczeniu „doświadczenie z reklamą”, obejmuje wszystkie elementy, z którymi styka się osoba odwiedzająca stronę internetową, a zatem jej wygląd, funkcjonalność, treść i obecne w niej reklamy. W interesie właścicieli stron leży zapewnienie użytkownikowi takich wrażeń, aby nie tylko dokonał konwersji, ale też chętnie wracał i polecał stronę innym. Znając formaty działań reklamowych, które mogą zostać zakwestionowane, warto więc z wyprzedzeniem przygotować się na nadchodzące zmiany, modyfikując bądź usuwając reklamy niezgodne ze standardami, jeszcze zanim zostaną wykryte przez system.

Decydując się na zamieszczenie reklam na swojej stronie upewnij się, że:

 • Użytkownik ma kontrolę nad ich wyświetlaniem – nie każ mu szukać przycisku „zamknij” po całej stronie, nie atakuj niespodziewanym dźwiękiem reklamy wideo.
 • Reklamy nie przeszkadzają użytkownikowi w jego aktywności na stronie – nie zmuszaj go do czekania, aż będzie mógł kontynuować czytanie artykułu lub poruszanie się między stronami.
 • Rozważ rezygnację z wyświetlania okienek pop-up użytkownikom wchodzącym na stronę z wyszukiwarek (wyjątki: informacje wymagane przez prawo, np. pytanie o wiek lub zgodę na wykorzystanie cookies).
 • Na urządzeniach mobilnych upewnij się, że reklamy nie zasłaniają ani nie przerywają ciągłości treści i że najważniejsza treść nie jest zakryta.

Przede wszystkim jednak zastanów się, czy posiadanie elementów reklamowych na stronie na pewno jest niezbędne, opłacalne i dobrze wpływa na ogólny odbiór strony. Jeżeli nie wpływają one znacząco na wzrost ruchu i zaangażowanie użytkowników, być może lepiej całkowicie z nich zrezygnować i skupić się na rozwoju głównej działalności serwisu.

Inicjatywa na rzecz walki z reklamami nie spełniającymi standardów wspierana będzie również przez przeglądarkę Google Chrome, która od 2018 roku ma blokować wyświetlanie wymienionych wyżej typów reklam na stronach internetowych.

Źródła:

support.google.com/webtools/answer/7159932

www.betterads.org/standards/