Na blogu Google w ramach jednego postu zostało zaprezentowanych 86 najważniejszych zmian w algorytmie, które zaszły w czerwcu i lipcu.

Najwięcej zmian zaszło w ramach:

 • wyświetlania odpowiedzi w wynikach Google (answers),
 • jakości podstron (page quality),
 • małe fragmenty wyników wyszukiwania (snippets),
 • innych zmian algorytmu (Other ranking components),
 • uniwersalnych wyników wyszukiwania (universal serach).

Tag wygenerowany na podstawie liczby zmian prezentuje się następująco:

Zmiany w Google chmura tagów

Najważniejsze zmiany dla branży SEO dotyczą jakości stron, snippetów oraz innych zmian w algorytmie.

Jakość podstron

 • Bamse. [project codename “Page Quality”] This launch helps you find more high-quality content from trusted sources.
 • Bamse-17L. [project codename “Page Quality”] This launch helps you find more high-quality content from trusted sources.
 • #82666. [project codename “Page Quality”] This launch helps you find more high-quality content from trusted sources.

Zmiany zwiększają widoczność wysokiej jakości treści opublikowanych na zaufanych serwisach.

 • GreenLandII. [project codename “Page Quality”] We’ve incorporated new data into the Panda algorithm to better detect high-quality sites and pages.

Algorytm Panda bierze pod uwagę nowe dane poprawiające wykrywanie dobrej jakości serwisów i podstron.

 • #82353. [project codename “Page Quality”] This change refreshes data for the Panda high-quality sites algorithm JnBamboo.
 • [project codename “Page Quality”] We’ve updated data for our Panda high-quality sites algorithm.

Odświeżony został indeks algorytmu Panda.

 • Panda JK. [project codename “Page Quality”] We launched Panda on google.co.jp and google.co.kr to promote more high-quality sites for users in Japan and Korea.

Algorytm Panda został zaimplementowany w wyszukiwarkach Google w Japonii i Korei.

 • Hamel. [project codename “Page Quality”] This change updates a model we use to help you find high-quality pages with unique content.

Zmiana modelu wyszukiwania stron dobrej jakości z unikalnymi treściami.

Małe fragmenty wyników wyszukiwania (snippets)

 • gas station. [project codename “Snippets”] This change removes the boilerplate text in sitelinks titles, keeping only the information useful to the user. Challenger.
 • [project codename “Snippets”] This is another change that will help get rid of generic boilerplate text in Web results’ titles, particularly for sitelinks.

Zmiany usuwają szablonowe treści w tytułach podstron, pozostawiając jedynie informacje przydatne dla użytkownika.

 • #82460. [project codename “Snippets”] With this change we’re using synonyms to better generate accurate titles for web results.

Wykorzystywanie synonimów do generowania bardziej dokładnych tytułów wyników wyszukiwań.

 • absum3. [project codename “Snippets”] This launch helps us select better titles to display in the search results. This is a change to our algorithm that will specifically improve the titles for pages that are in non-Latin based languages

Prezentowanie lepszych tytułów do ​​wyświetlenia w wynikach wyszukiwania. Zmiana dotyczy stron nie-łacińskich.

 • yoyo. [project codename “Snippets”] This change leads to more useful text in sitelinks.

Zmiana ta prowadzi do lepszych opisów w ramach linków witryny (sitelinks).

 • popcorn. [project codename “Snippets”] We’ve made a minor update to our algorithm that detects if a page is an „article.” This change facilitates better snippets.

Algorytm potrafi wykryć czy strona jest „artykułem”, co wpływa także na wyświetlane fragmenty wyników wyszukiwania (snippets).

 • #80568. [project codename “Snippets”] This change improves our algorithm for generating site hierarchies for display in search result snippets.

Algorytm lepiej generuję hierarchii witryn pod kątem wyświetlania w fragmentach wyników wyszukiwania (snippets).

Inne zmiany w algorytmie Google

 • ng2. [project codename “Other Ranking Components”] Better ordering of top results using a new and improved ranking function for combining several key ranking features.

Lepsze ustalanie najlepszych wyników przy użyciu nowych i ulepszonych funkcji rankingowych przy łączenia kilku kluczowych czynników rankingowych.

 • Ref-16. [project codename “Other Ranking Components”] Changes to an „official pages” algorithm to improve internationalization.

Zmiany dotyczące „oficjalnych stron” mające wpływ na poprawę międzynarodowości wyników.

 • #82367. [project codename “Other Ranking Components”] This launch helps you find more high-quality content from trusted sources.

Po raz kolejny zmiana zwiększająca widoczność wysokiej jakości treści opublikowanych na zaufanych serwisach.

 • #82541. [project codename “Other Ranking Components”] This is one of multiple projects that we’re working on to make our system for clustering web results better and simpler.
 • NoPathsForClustering. [project codename “Other Ranking Components”] We’ve made our algorithm for clustering web results from the same site or same path (same URL up until the last slash) more consistent. This is one of multiple projects that we’re working on to make our clustering system better and simpler.
 • bergen. [project codename “Other Ranking Components”] This is one of multiple projects that we’re working on to make our system for clustering web results better and simpler.

Zmiany wpływające na grupowanie wyników z jednej domeny. Dotyczy także grupowania podstron o tym samym adresie URL, aż do ostatniego ukośnika) bardziej spójny. System grupowania wyników ma być lepszy i prostszy.

Autor: