Wzrost popularności usług SEO przekłada się bezpośrednio na powstawanie nowych agencji, oferujących atrakcyjne usługi. Nowe, młode firmy w celu pozyskania klientów często stosują niewłaściwe praktyki, kusząc nas niskimi cenami oraz gwarancją szybkich efektów.

Przeanalizowaliśmy najczęściej stosowane „czarne praktyki” na rynku, odbijające się na portfelu klienta kosztem jego niewiedzy.

Nieodpowiedni dobór fraz

Wybór odpowiednich słów kluczowych to podstawowy element pozycjonowania witryny. Trzeba zauważyć, że frazy do pozycjonowania witryny nie tylko powinny być zgodne z ofertą prezentowaną na stronie klienta, ale również sprowadzić wysokiej jakości ruch. Nieprofesjonalne agencje SEO często proponują frazy łatwe do wypozycjonowania w krótkim czasie, charakteryzujące się bardzo małą liczbą wyszukiwań.

Dobrym przykładem może być sytuacja, w której agencja SEO zaleca sklepowi z butami frazę „sportowe buty na rzepę warszawa”. Pozornie fraza związana jest z ofertą sklepu internetowego, jednak faktycznie nie przyniesie żadnego ruchu. Niedoświadczony klient zgodzi się na taką frazę, zapewniony o jej wysokiej atrakcyjności i dużej liczby wyszukiwań. W praktyce wypozycjonowanie takiej frazy ogranicza się do ustalenia odpowiedniego tytułu strony docelowej (metatagu title), bez prowadzenia dodatkowych działań w postaci sprowadzania linków do witryny.

W podanej sytuacji fraza faktycznie osiągnie wysoką pozycję w wyszukiwarce, jednak nie sprowadzi ona żadnego ruchu i w konsekwencji będzie całkowicie nieopłacalna.

Umowa

W celu pozyskania klienta niektóre agencje oferują darmowy okres pozycjonowania. W praktyce darmowy okres odpowiada czasowi potrzebnemu na uzyskanie efektów albo w trakcie tego okresu prowadzone są ograniczone działania pozycjonujące. Ostatecznie uzyskanie widoczności następuje po skończeniu się darmowego okresu pozycjonowania – tego typu zapisy najczęściej nie przynoszą wymiernych korzyści.

Inną często stosowaną praktyką jest ograniczony czas na podjęcie decyzji o podpisaniu lub przedłużeniu umowy. Tak podpisywane umowy często zawierają niekorzystne zapisy. Dotyczą one zarówno okresu trwania umowy, okresu wypowiedzenia czy wysokości kar za zerwanie umowy. Krótki czas na decyzję oznacza często także zgodę na pozycjonowanie nieopłacalnych ze strony biznesowej fraz. Z jednej strony klient płaci za frazy nieprzynoszące żadnych korzyści, a z drugiej nie może zerwać umowy, gdyż narazi się na wysoką karę.

Nieodpowiedni model rozliczeń

Nieświadomi klienci często godzą się na niekorzystny dla nich model rozliczeń. W sytuacji, kiedy branża klienta jest branżą niszową model polegający na opłacie za uzyskane pozycje słów kluczowych jest nieopłacalny. Duża liczba fraz łatwych do wypozycjonowania wiąże się z wysokimi kosztami, jednak ponoszone opłaty nie przekładają się na ruch, który generują. Przykładowo: klient decydując się na kilka słów kluczowych może liczyć się z kosztami wynoszącymi około 1000 zł w skali miesiąca, nie uzyskując efektu w postaci sprowadzenia ruchu.

W tym przypadku należałoby się zastanowić nad innym modelem rozliczeń. Od modelu efektywnościowego lepszy byłby model abonamentowy, w którym agencja SEO pobiera opłatę za stałe działania mające na celu poprawę widoczności witryny na wiele fraz kluczowych lub model opłaty za określoną liczbę użytkowników sprowadzonych do serwisu z wyników wyszukiwania.

Dodatkowe opłaty za wykorzystanie narzędzi

W trakcie pracy nad pozycjonowaniem agencje SEO wykorzystują różnego rodzaje narzędzia pomocne w ramach codziennych działań pozycjonujących. Narzędzia te służą najczęściej przyspieszeniu i automatyzacji wykonywanych czynności. Czynności te należą do działań wewnętrznych agencji i w ramach ustalonego modelu rozliczeń są to aspekty nieistotne z punktu widzenia klienta. Pomimo tego niektóre firmy pobierają opłaty za zakup, konfigurację i instalację tego typu programów twierdząc, że przydadzą się one na przyszłość. W praktyce oznacza to dodatkową opłatę za pozycjonowanie, na którą nie powinniśmy się godzić.