Na początku lutego pojawiły się pierwsze wzmianki o nowym rodzaju kary nakładanej na serwisy internetowe przez Google. Ręczna kara jest wynikiem odnalezienia przez algorytm nieprawidłowych informacji traktowanych jako spam, w danych strukturalnych strony (służą one do wyświetlania rozszerzonych opisów stron).
Powiadomienie o sankcjach pojawia się w Narzędziach dla Webmasterów Google. Informuje ono o wykryciu technik takich jak oznaczanie danymi strukturalnymi treści niewidocznych dla użytkowników, niezwiązanych z tematem lub wprowadzających w błąd, bądź też innych manipulacyjnych działaniach naruszających wskazówki jakościowe opisów rozszerzonych.

Opisy rozszerzone (ang. rich snippets) to wzbogacony sposób przedstawiania stron w wynikach wyszukiwania Google. Obejmować może on bardzo wiele różnych elementów takich jak zdjęcia, statystyki ocen, informacje o opiniach czy dostępności produktu oraz jego cenie, stanowiska osób, daty i miejsca wydarzeń i inne.

opisy rozszerzone - przykład

Aby elementy te mogły pojawić się w ramach rozszerzonego opisu konieczne jest odpowiednie ich oznaczenie. Można zrobić to w kodzie strony za pomocą wspomnianych danych strukturalnych lub za pomocą narzędzia dostępnego w Google Webmaster Tools.

Niestety obecnie nawet przypadkowe użycie danych strukturalnych w nieprawidłowy sposób skutkować może karą dla witryny.

Co robić, a czego unikać by nie zostać ukaranym

Poniższe wskazówki pozwolą upewnić się, że wszystkie opisy rozszerzone w serwisie zostały oznaczone w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi Google i nie grozi nam nałożenie kary.

  1. Przede wszystkim warto skorzystać z zakładki „Dane strukturalne” dostępnej w Narzędziach dla Webmasterów Google. Przedstawiane są tam wszystkie rodzaje danych strukturalnych odnalezionych w serwisie wraz z informacjami o wykrytych błędach i problemach technicznych.

dane strukturalne - panel webmaster tools

Do weryfikacji poprawności umieszczonych na stronie danych strukturalnych bardzo przydatne jest narzędzie do testowania danych strukturalnych udostępnione przez Google. Pozwala ono sprawdzić, czy wyszukiwarka Google jest w stanie odnaleźć i prawidłowo odczytać znaczniki fragmentów rozszerzonych zarówno na podanej stronie internetowej, jak i w przesłanym kodzie HTML. Wyświetlany jest także podgląd opisu rozszerzonego strony, jaki mógłby się pojawić w wynikach wyszukiwania.

narzędzie do testowania danych strukturalnych - podgląd

Sprawdzić możemy również informacje o odnalezionych znacznikach autorstwa oraz wydawcy.
Pokazywane są znalezione na stronie / w przesłanym kodzie HTML poszczególne znaczniki opisów rozszerzonych np.

znaczniki w opisach rozszerzonych - schema.org

Bardzo przydatne są dostępne w narzędziu przykłady prawidłowego zastosowania fragmentów rozszerzonych. Podano przykłady opisów rozszerzonych we wszystkich obsługiwanych obecnie kategoriach. Pokazany jest nie tylko pogląd opisu, ale także wszystkie odnalezione znaczniki danych strukturalnych. Ponieważ próbki pochodzą z istniejących stron internetowych, zobaczyć możemy także, jakie popełnione zostały na niektórych z nich błędy. Przykład opisu rozszerzonego w kategorii „wydarzenia”:
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets?q=http%3A%2F%2Fwww.songkick.com%2Fartists%2F219230-muse

  1. Zdecydowanie unikać należy umieszczania w opisie rozszerzonym treści widocznych tylko dla wyszukiwarek, a niewidocznych dla użytkowników. Nawet jeśli uważamy, że są one dla nich nieprzydatne, to bezwzględnie nie wolno ukrywać takiej zawartości ani przez style CSS ani w żaden inny sposób. Tego typu działania są naruszeniem wskazówek jakościowych Google i narażają na otrzymanie kary.
  1. Koniecznie trzeba dopilnować by zawarte w danych strukturalnych informacje odpowiadały faktycznej zawartości danej strony (teksty, produkty, wydarzenia czy inne elementy umieszczone na niej). Jeśli opisy rozszerzone nie będą zgodne z treścią strony, to uznane zostaną za wprowadzające w błąd, co może skutkować sankcjami Google. Przykładem takich działań jest umieszczane znaczników autorstwa na stronie głównej, a także używanie oznaczeń recenzji na stronach gdzie one nie występują.
  1. Zalecane jest stosowanie w obrębie pojedynczej strony tylko jednego rodzaju danych strukturalnych (mikrodane, mikroformaty lub RDF). W przeciwnym razie mogą pojawić się kłopoty z prawidłowym odczytaniem danych przez Google.
  1. Zwrócić uwagę należy również na zagnieżdżenie danych strukturalnych. Choć jest to problem techniczny i nie powinien skutkować karami, to warto zadbać by poszczególne elementy opisów rozszerzonych były poprawnie zagnieżdżone jedne w drugich. Zyskamy wtedy pewność, że Google nie będzie mieć problemów z prawidłową interpretacją danych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie:
    https://support.google.com/webmasters/answer/146862?hl=pl

W przypadku gdy na Twój serwis Google nałożyło karę ręczną możesz skontaktować się z nami abyśmy wykonali usługę zdjęcia filtra – https://www.semtec.pl/uslugi-seo/wyjscie-z-filtra/.