Umieszczanie linków w komentarzach na forach internetowych jest bardzo popularnym sposobem zwiększania liczby backlink’ów. Pojawia się pytanie czy ta praktyka nie jest sprzeczna ze wskazówkami Google dla webmasterów? Na to pytanie niedawno udzielił odpowiedzi Matt Cutts.

Stwierdził on, iż samemu również umieszcza linki do własnego bloga w komentarzach, które są związane z danym tematem.

linki w komentarzach

Ma to na celu umożliwienie innym poznania osoby umieszczającej komentarz. Linki imienne w komentarzach nie są więc od razu uznawane za naruszenie wskazówek Google. Natomiast tworzenie w oparciu o nie profilu linków może zostać uznane za próbę budowy niedozwolonego schematu/systemu linków. Prawdopodobnym skutkiem jest w takim przypadku podjęcie wobec serwisu „działań wyższego stopnia” przez Google.Jak wskazał Matt Cutts, Google oczekuje raczej używania prawdziwej nazwy osoby, a nie słów kluczowych jako anchor’y odnośników w komentarzach. Takie działanie byłoby widziane jako manipulowanie zróżnicowaniem anchor tekstów w ramach profilu linków, co również może skutkować nałożeniem kary. Omawiana wypowiedź Matta Cuttsa jest więc niejako kolejnym potwierdzeniem konieczności zmiany podejścia do procesu linkowania na oparte o budowanie „brandu” oraz jak najbardziej naturalne linki.