Bez względu na charakter strony internetowej i postawione przed nią cele, jest ona niezwykle ważnym kanałem komunikacji z użytkownikami, klientami firmy czy innymi odbiorcami. To sprawia, że bardzo istotne jest optymalne przygotowanie witryny pod kątem użyteczności, tak aby nie irytowała ona swoim działaniem. Sprawiający problemy użytkownikom, nieintuicyjny serwis jest często przez nich opuszczany tworząc niekorzystny wizerunek i złą opinię.

Użyteczność (ang. usability) witryny ma szczególnie dużą wagę w przypadku branży e-commerce. Łatwość korzystania ze strony i jej wydajność są bowiem znaczącymi elementami wpływającymi na poziom konwersji, który decyduje o wysokości generowanych przychodów.

Poprawiając usability możemy wpłynąć na zwiększenie współczynnika konwersji nie tylko w sklepach internetowych, ale także w innych serwisach gdzie konwersją może być np. rejestracja, pobranie pliku lub aplikacji, wysłanie formularza kontaktowego czy inna zdefiniowana czynność. Ponadto tworząc przyjazną stronę zwiększamy zadowolenie użytkowników, co przekłada się na częstsze udostępnianie o niej pozytywnych informacji innym użytkownikom oraz na większą liczbę ponownych odwiedzin. Jakie są więc szczególnie ważne elementy budowy oraz funkcjonalności witryny wpływające na jej użyteczność?

1. Wyszukiwarka wewnętrzna

To jeden z najbardziej niedocenianych elementów stron internetowych. Tymczasem jego wartość wciąż wzrasta ze względu na coraz bardziej rozbudowane serwisy www. Więcej użytkowników wykorzystuje obecnie wewnętrzne wyszukiwarki w celu odszukania pożądanych informacji, do których ciężko jest im dotrzeć przez nawigację strony. Warto dlatego zadbać, aby nie napotkali oni jednego z następujących problemów:

  • Wyniki wyszukiwania uwzględniają wyłącznie dokładnie wpisaną przez użytkownika frazę, z pominięciem wyników dla liczby mnogiej, odmiany gramatycznej, fraz bliskoznacznych i innych wariantów,
  • Prezentowane wyniki nie są posortowane według najważniejszych kryteriów,
  • Pole wyszukiwarki jest zbyt krótkie przez co nie mieszczą się w nim długie zapytania,
  • Wyniki niezwiązane z szukanym zagadnieniem.

Ulepszając czy sprawdzając działanie wyszukiwarki wewnętrznej należy mieć także na uwadze fakt, że zazwyczaj wpisywane są do niej dokładniejsze, bardziej sprecyzowane zapytania niż w przypadku wyszukiwarek internetowych typu Google, gdzie wyszukiwane są frazy nie aż tak szczegółowe.

W przypadku bardzo rozbudowanych stron czy dużych sklepów internetowych przydatne jest również dodanie do wyszukiwarki opcji zawężania przeszukiwania do określonych sekcji witryny, podobnie jak na poniższym przykładzie.

Rys. 1 Dodatkowa funkcja wewnętrznej wyszukiwarki

wyszukiwarka wewnętrzna w sklepie internetowym

2. Kategorie elementów oferty

Podział poszczególnych składników prezentowanej oferty na dopasowane kategorie często okazuje się być jednym z najbardziej problematycznych zadań optymalizacyjnych w serwisie.

Idealna kategoryzacja oferty jest nierzadko właściwie niemożliwa do zaprojektowania. Wynika to ze zjawiska, iż dla jednego użytkownika przyporządkowanie produktu czy usługi do określonej kategorii może wydawać się logiczne i oczywiste, natomiast dla innego będzie zupełnie dezorientujące. Aby opracować jak najbardziej racjonalny podział na kategorie, intuicyjny dla jak najszerszej grupy odbiorców skorzystać można m.in. z poniższych dwóch metod.

  • Przeprowadzenie testów, w ramach których kilka osób otrzymuje zadanie odnalezienia w serwisie określonego elementu oferty nie korzystając z wewnętrznej wyszukiwarki. Po dokonaniu analizy i wprowadzeniu odpowiednich poprawek zalecane jest powtórzenie testów.
  • Wykorzystanie dedykowanych narzędzi, dostępnych również online, jak chociażby UsabilityTools. Pozwalają one pogrupować poszczególne treści serwisu w sposób dostosowany do spodziewanego przez użytkowników. Umożliwiają także sprawdzenie czy wprowadzony układ informacji na stronie jest prawidłowy.
3. Nawigacja

Problematyczne dla użytkowników korzystających ze stron okazują się również wielopoziomowe, rozwijane struktury nawigacyjne, które znacząco utrudniają wybieranie żądanych kategorii i podkategorii oferty. Wiele witryn posiada rozwijane kilkupoziomowe menu skonstruowane w taki sposób, że przesuwanie myszki przez poszczególne jego poziomy często kończy się niepowodzeniem i zniknięciem całego menu.

Rys. 2 Przykład menu z wielopoziomową, rozwijaną strukturą

Rozwijane menu na stronie

Konieczne wtedy jest „przechodzenie” jeszcze raz całej ścieżki od nowa, co jest frustrujące i skłania użytkowników do szybszego opuszczenia strony.

Wśród alternatywnych rozwiązań, wartym polecenia jest wariant, gdzie kliknięcie lub wskazanie myszką określonej kategorii powoduje wyświetlenie całej sekcji zawierającej wszystkie grupy / podkategorie oferty.

Rys. 3 Przykład nawigacji w sklepie internetowym

Menu w sklepie internetowym

Tak skonstruowana nawigacja po pierwsze jest zdecydowanie wygodniejsza dla użytkownika, a po drugie umożliwia pokazanie mu natychmiast wszystkich dostępnych możliwości wyboru.

4. Linki wewnętrzne

Jest to zagadnienie, które może wydawać się oczywiste, jednak istnieje wiele serwisów gdzie wewnętrzne linki prowadzące do podstron lub uruchamiające różne funkcje nie są wystarczająco wyróżnione. W takich przypadkach użytkownik, który nie może znaleźć żądanego linku czy przycisku bardzo często opuszcza stronę. Powinniśmy więc odróżnić linki od zwykłego tekstu i zadbać by zawsze można było łatwo je odnaleźć.

Najlepiej aby linki oznaczone były przez inny kolor i/lub podkreślenie. Wskazane jest także zastosowanie różnych kolorów dla linków, które zostały i nie zostały jeszcze odwiedzone.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę

Pamiętać należy, iż uzyskanie wysokiego współczynnika konwersji nie jest zależne wyłącznie od prawidłowego zaprojektowania i wykonania witryny pod kątem usability. Równocześnie należy zadbać o takie kwestie jak przyciągnięcie uwagi użytkownika, zainteresowanie go ofertą,   a także zbudowanie zaangażowania. Osiągnąć te cele możemy m.in. poprzez ciekawy (lecz przemyślany i rzeczowy) design, niebanalne opisy, interesujące oraz unikalne treści, atrakcyjne grafiki, nietuzinkowe filmy wideo lub inne niestandardowe funkcjonalności. Dopracowanie tego typu dodatkowych elementów wpłynąć może na dłuższe pozostanie użytkownika w serwisie i ponowne jego odwiedzenie oraz na chętniejsze dokonanie zakupu, wysłanie formularza itp.

Włączenie do procesu projektowania lub przebudowy serwisu omówionych w artykule podpowiedzi powinno wpłynąć na zwiększenie łatwości z jego korzystania, a także na poprawę wrażeń i zadowolenia użytkowników. Niezależnie od funkcji witryny te aspekty mogą przyczynić się do skuteczniejszego realizowania postawionych przed nią celów.

Skuteczność ta uzależniona jest także od zasięgu odbiorców strony. Liczba odwiedzin serwisu w dużej mierze zależy natomiast od jego widoczności na listach wyników wyszukiwarek internetowych. Z tego względu bardzo ważna jest również optymalizacja strony pod kątem SEO, czyli algorytmów wyszukiwarek. Jeżeli chcesz mieć pewność, że budowa i działanie Twojej witryny spełniają wszystkie wymogi SEO, zleć nam jej audyt i optymalizację (więcej informacji tutaj).